top of page
  • amfiteatr

Dwie tężnie proste z tarniną śliwy w dwóch lokalizacjach - Warszawa Wesoła

Updated: Jun 13, 2022

Zakończenie inwestycji: 27.05.2021
1. Konstrukcje drewniane tężni wykonane z drewna świerkowego klasy C24.

2. Wymiary tężni większej: wysokość w kalenicy 3,65 m, długość 6,00 m, szerokość 1,30 m.

3. Wymiary tężni mniejszej: wysokość 3,00 m, długość 3,00 m, szerokość 1,30 m.

4. Zadaszenie tężni większej - konstrukcja dachu obita jest deskami ułożonymi poziomo, kaskadowo nachodzącymi jedna na drugą; na jednym spadzie dachu po całej długości na wysokości 50 cm od kalenicy wykonane są otwierane klapy serwisowe do konserwacji

i czyszczenia koryt opadowych, koryta głównego i zaworów do regulacji płynnego przepływu solanki na tężnię solankową.

5. Zadaszenie tężni mniejszej - konstrukcja dachu płaska, deskowanie deskami z pióro-wpustem, tężnia umieszczona pod drewnianą altaną.

35 views0 comments

留言


bottom of page